วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

แบบเสื้อสกรีน (คละแบบ)

free counters
free counters

ขั้นตอนการสรีน
ขั้นตอนแรก 
ทำความสะอาดบล็อกก่อนสกรีนทุกครั้งนะครับเอาผ้าแห้งมาเช็ดๆฝุ่นมันหน่อยถ้าบล็อกเปียกน้ำจำไว้ว่าต้องเช็ดให้แห้งทุกครั้งนะครับน้ำหยดเดียวก็ทำให้งานเสียได้นำเสื้อไปยัดไม้ยึดชิ้นงานเอากระดาษมาลูบๆ ให้เสื้อแนบกับไม้ให้สนิด เรียบที่สุดนะครับหลังจากนั้นนำบล็อกที่เตรียมไว้มาวางตำแหน่งที่เราจะสกรีนได้เลยครับ
ขั้นตอนที่สอง
ปาดสีจากด้านบน ลงด้านล่าง ปาดแค่ทางเดียวนะครับ โดยให้เอียงไม้เข้าหาตัวเล็กน้อย น้ำหนัก ในการกด ไม้ก็ไม่ต้องกดแรงมากนะครับ แต่ให้กด ด้วยไม่ใช่ ปล่อยไป เบาหวิว อันนี้ลอง ปาดไป ทีสองทีเดียวก็รู้น้ำหนักมือเอง
ขั้นตอนที่สาม
ปาดลงมาสุดแล้ว ให้พลิกไม้นิดหน่อย โกยเอาสีที่เหลือ เอาไปไว้ด้านบนใหม่ ละปาดซ้ำ ดูว่าสีเต็มแบบหรือยัง ถ้ายังไม่เต็มก็ปาดซ้ำไปอีกขั้นตอนนี้ เป็นเทคนิคที่ได้จากการเรียนรู้จากร้านสกรีนนะครับ ตอนนั้นทำไม่เป็นเลยไปขอวิชาจากร้านเค้า เค้าเลยให้ลองทำดู ทำผิดๆ ถูกๆโดนด่าเละ ฮาเทคนิคนี้ได้มาด้วยเลือดและน้ำตาเชียว!!
สิ่งควรจำ
- อุปกรณ์ทุกชิ้น รวมทั้งบล็อก ต้องแห้งสนิด หยดน้ำหยดเดียวก็ทำงานเสียได้
- ผสมสีให้เกิน ดีกว่ากว่าขาด
- คนสีให้เนียนที่สุด ถ้ามีเม็ดสีที่ไม่ละลายหลงอยู่ คุณจะได้เสื้อเสียไปเก็บไว้อีกตัว
- สกรีนเสียแล้วเสียเลย ยิ่งแก้ยิ่งเละ
- งานเหมาะสำหรับคนมือสะอาด เพราะถ้ามือเลอะ เสื้อจะเลอะด้วย เพราะฉะนั้น ล้างมือให้สะอาดที่สุด เช็กมือตัวเองดีๆ ว่าเลอะสีไหม
- ล้างบล็อกให้สะอาดที่สุดเท่าที่จะทำได้
- รีบสกรีน รีบล้าง อย่าปล่อยให้สีแห้งคาบล็อก ไม่งั้นเสียเงินทำบล็อกใหม่แน่
- เวลาล้างบล็อก ไม่ต้องกลัวบล็อกเจ็บ ออกแรงลงไปด้วย แต่ไม่ถึงขนาดต้องใส่แรงแค้นลงไปเอาแค่พอดีๆ แรงไป บล็อกขาดนะเออ
- น้ำยาล้างบล็อกก็มี แต่เวลาใช้ ระวังไว้ด้วย เพราะมันกัดลายบล็อกหลุดได้ (โดนมาแล้ว)
- เมื่อรู้สึกว่าสีที่สกรีนในบล็อกเหลือกน้อย เริ่มหนืด เติมสีซะ ไม่งั้นเสียแน่!

HOW TO SILKSCREEN!
1) THE SCREEN ITSELF: this is the wooden (or in hi-tech cases, lightweight metal) frame. My dad used to build these for me out of scrap wood, sometimes I've even used cheap picture frames. As long as it's flat (i.e. it lays flat on the table), and you can stretch silk on it, you can use it. Now, I build my own frames out of 1"x1"s from Home Depot. This is definitely the cheapest way to do it if you have access to a workshop, or at least a tablesaw. This is also nice cuz you can build frames to any size or shape you want. Here's what it looks like (FIG. A).

I buy the 'silk' (it's not really silk, it's a synthetic polyfiliament mesh) by the yard. You can get it at nicer art stores or online (I use dickblick.com; they have a pretty nice supply of all kinds of screenprinting supplies at reasonable prices). I cut a piece a little larger than my screen size. Then I fasten the silk to the frame. I do this buy cutting a 1/4" groove into the 1x1's (again with the table saw), then use some thin rope to pinch and tighten up the silk

You can also just use staples to hold the silk to the frame, sort of like upholstery. Just make sure the silk is tight and even tightened across the frame. The downside of this is that it's harder to remove the silk from the frame later, if you need to. OKAY, having said all that, I would probably recommend just buying a PRE-FAB frame+silk combo to start out. You can basically just go into the art store and buy a readymade screen, in one of a few popular sizes. This is pretty much the way to go for a starter, especially if you don't have access to a workshop. Depending on the size (the bigger the prefab screen, the more expensive), it will cost between $15 and $25 bucks. Keep in mind that you can re-use this screen forever, but will probably only be able to use the silk maybe 3 or 4 times tops. In order to be able to re-use the screen, you'll need a bottle of chemicals called "Stencil Remover", which will clean out the silk later. A bottle of this stuff probably cost

2) COATING/DRYING THE SCREEN: Before doing anything, you need to give your screen a quick rinsing/cleaning with just some household dishsoap or liquid soap (FIG. D)

Okay, let that dry, and now you're ready to "goop" the screen with emulsion. Emulsion is the green stuff that you will cover the screen in, and then let dry overnight. Emulsion is a photo-sensitive goo made up of two components: emulsion and sensitizer. When you buy it from the art store (or online) it comes in two bottles, that you mix together right when you're ready to coat the screen. When you add the sensitizer, it becomes light-sensitive, so you'll want to work quickly and in low light. I use the Speedball brand "Diazo" kit, which is inexpensive, easy to use, and lasts for a while. A combo kit of this stuff (including both components) costs about $18. (FIG. E)

Pour a bead of combined goop along one edge of the screen. You'll want to use a stiff piece of cardboard, illustration board, or a squeegee to push the goop across the screen. Keep doing it, flipping the screen back and forth, coating both sides, until the whole screen is covered in a thin, even coating of green goo

Don't admire your handiwork for too long, cuz you need to get that sucker in your darkroom/drying chamber. You need to let this coated screen completely dry in a completely dark place. If your screen is small enough, you can use a drawer, or underneath a cardboard box. My screens are usually kind of big though, so I use the only room I can completely seal off from light, my bathroom (FIG. G)

As you can see in the pic, this also allows me to put a fan in there to speed up the drying process (it'll take 3 hours rather than overnight). It needs to be totally dark in there, so I cover the small shower window with a towel and stuff a towel in the crack under the door.
3) PREPARING YOUR ART While the screen is drying, this would be a good time to finalize your artwork. I'd keep the artwork sort of chunky, graphic and simple (no fine, feathered lines or crosshatching). If there's text in there, I wouldn't go below 14 pt. (FIG. H)

Okay, once you've got your art all ready, you need to transfer it to clear acetate. I do this by scanning my art (I do my color sep's in Adobe Illustrator anyway, so my art is already in digital form) and just feeding a sheet (or sheets) of acetate through my laserjet printer. Alternately, you could just go to Kinko's and have them copy your art to acetate. Even if you're gonna end up printing silver or orange ink or whatever, just have your art 'positive' printed in BLACK. If your doing mutiple colors, you'll need to have separate sheets of acetate (and eventually separate screens entirely), each of them with a different black positive

 
 

4) EXPOSING THE SCREEN This is where you're gonna remove your coated, dry screen from the drying chamber and 'burn' your artwork stencil on to it. It helps to understand the science of this part. Even though the screen is dry, the green goop on there is still malleable, and able to be rinsed out, if you were to put it under your shower. That is, until light hardens it. Every photon that hits the light-sensitive goo will harden it and make it water-proof, which is basically what you're gonna do. Except your gonna put your sheet of acetate between the light and screen, protecting the goop beneath the black areas of your artwork. Here's what my light 'exposure station' looks like (FIG. J)

The only real specialty item in this step is the 250w photoflood lightbulb, which you can get from some hardware or art stores. You can definitely get them from dickblick.com. The cost is only $4 or $5. It is important to have that because it will only take 10 or 15 minutes to expose rather than an hour and a half with a regular bulb. The black paper beneath the screen helps absorb the stray light, and the glass holds your artwork flat to the screen (to eradicate little shadows beneath your art). It's nice to have that sheet of glass fit into the frame (smaller than the frame, but larger than your artwork), but if you don't have it, you can just use little pieces of clear tape to hold the acetate down. Okay, so what's happening here is this: the focused cone of light is hardening all the goo on the screen, except for the goo hidden beneath the opaque black areas of your artwork. The Speedball emulsion kit comes with a little chart telling you how long to expose your screen, and how high away from the screen the bulb should be.
5) RINSING THE SCREEN Okay, this is the fun part. This is also the part where you can really mess it up! As soon as you've finished exposing the screen for the specified amount of time, remove the glass and acetate and take your screen into the bathroom, laundry sink, or outside to those garden hose. You're gonna need a fairly powerful stream of water to rinse the still malleable goo (the areas that had been hidden under your black artwork) out of the screen. I have one of those 'massager attachments' on my shower and it's perfect for this application. As you start moving the stream of water over the screen, you'll see your image slowly start to emerge on the silk

As you rinse, occasionally hold your screen up to the light, to see how well the goop is rinsing out. It's a delicate process; if you rinse for too long, you'll start to obliterate areas you don't want too. If you don't rinse long enough (or if you over-exposed your screen in step 4), the finer areas of your artwork won't become fully stencilled and won't show up on your prints. If some areas are particularly stubborn and won't rinse out, you can use your finger or a soft brush to sort of gently massage or loosen it up

This part can be tricky, so don't be discouraged if have to mess up and do it over. Just use the stencil remover chemical to wash out all the emulsion, let the screen dry, and start over tomorrow!


รับทำเสื้อรุ่น เสื้อโฆษณา เสื้อกีฬาสี เสื้อบริษัท เสื้อชมรม เสื้อแฟชั่น
เสื้อแฟนคลับ เสื้อคอน เสื้อยืดสกรีน เสื้อกลุ่ม เสื้อคลับ เสื้อคณะ
เสื้อstaff เสื้อทีมงาน เสื้อโปรโมตสินค้า เสื้อเปิดกล้องละคร
งาน Thank you party เสื้อกิจกรรม เสื้อแสดงสินค้า เสื้อสมาชิก
เสื้อจิ๋ว เสื้อที่ระลึกงานเทศกาลต่าง ๆ เสื้อโรงงาน เสื้อพนักงาน
เสื้อเจ้าหน้าที่ เสื้อรักพ่อ เสื้อรักแม่ เสื้อรักลูก เสื้อครอบครัว
เสื้อพรีเมี่ยม เสื้อผู้บริหาร เสื้อตัวเดียวในโลก เสื้อหาเสียง

!!!พิเศษ!!! ถ้ามีเสื้อ หรือ วัสดุที่ต้องการ นำมาสกรีนอย่างเดียว คิดราคาพิเศษไปเล้ยยย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น